Kvalita a Geometrické specifikace produktů

                   

Internetový časopis v oboru měření délek, geometrických veličin a struktury povrchu

INFORMACE ZKUŠENOSTI PARTNERSTVÍ  pro  ROZVOJ ZLEPŠOVÁNÍ ÚSPĚCH


Editorial 

Hlavní stránka

Archiv

Školy

Instituce

NOVÉ

Dotazy a názory


Partneři

Měrové a školicí středisko Carl Zeiss

>>

 při FS ČVUT v Praze

 

Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů

Logo_MZDS_20-0-90

 


 

Anketa


 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkk
 

DOTAZY A NÁZORY

Vážení čtenáři a návštěvníci, v této části webu budou zveřejňovány otázky, odpovědi a názory, které nám můžete k problematice kvality a geometrických specifikací produktů zasílat na adresu gps@fme.vutbr.cz.

Dotazy a názory ze strany časopisů budou publikovány anonymně a podle potřeby mohou být upravovány nebo redakčně kráceny. Bude-li ze strany dotazu či názoru výslovně uveden požadavek uvedení autora, budeme tyto informace na stránkách časopisu publikovat.


 

OTÁZKA: Využití neakreditovaných kalibračních laboratoří v rámci ISO/TS 16949

Jsme firma dodávající do automobilového průmyslu, certifikovaná dle ISO/TS. Zde je uveden požadavek na využití pouze akreditovaných kalibračních laboratoří, interních laboratořích splňujících požadavky ISO/IEC 17025 nebo laboratoří přijatelných pro zákazníka.

Chtěl bych se zeptat na 2 konkrétní případy, kdy je využití akreditovaných KL obtížně aplikovatelné. Existuje z vašeho pohledu cesta "jak akreditace vyčistit".

1) akreditovaná KL je v ČR nedostupná 

Chtěli bychom zkalibrovat etalon pro kruhoměr, ale v ČR kruhovitost etalonu nikdo akreditovaně nekalibruje. Všichni (i akreditované laboratoře) kalibrují u ČMI Brno. Z pohledu ISO/TS je ale takováto kalibrace nepřípustná. Kalibrace v zahraničí je mnohem nákladnější. Existuje způsob, jak nechat etalon pro kruhoměr zkalibrovat u ČMI a zároveň být v souladu s normou ISO/TS?

2) akreditovaná KL je v ČR dostupná, ale nejistota měření je příliš velká

Pro kalibraci radiačního pyrometru bychom chtěli využít ČMI, které má nejistotu měření cca ± 0,3°C. Bohužel nemají metodu pro radiační pyrometry akreditovanou a jsem nucen využít služeb jiné kalibrační laboratoře. Tyto pak mají na tuto metodu nejistotu cca ±1,5°C, metodu mají akreditovanou a navázáni jsou na neakreditavané ČMI (stejnou laboratoř). Pro nás je nejistota kalibrace 1,5°C vysoká a tedy bychom rádi využili ČMI. Existuje i zde způsob, jak využít ČMI a zároveň být v souladu s normou ISO/TS?

Vyčištění dle ISO/TS schválením zákazníkem je v tomto případě téměř nerealizovatelné z důvodu, že tato měření provádíme pro veškeré zákazníky.

J. K.

 

ODPOVÍDÁ: vedoucí posuzovatel ČIA

Zdravím a předesílám, že nemám oprávnění vyjadřovat se k požadavkům ISO/TS 16949 a níže uvedené berte jako podněty pro řešení Vašich otázek.

ad 1) V současné době je v běhu akreditace nového postupu v ČMI Brno a jedná se o kalibrace na kruhoměru, v případě prokázání způsobilosti a kladného rozhodnutí o akreditaci (zdůrazňuji) bude možno akreditovanou kalibraci poskytovat cca od konce září.

ad 2) V případě nevyhovující CMC Vám asi opravdu nezbývá nic jiného, než se obrátit do zahraničí nebo každého zákazníka požádat o svolení s využitím neakreditované KL.

Chtěla bych jen upozornit, že akreditované kalibrační laboratoře (AKL) mohou dle dokumentu MPA 30-02-08 využívat služeb AKL nebo laboratoří primární etalonáže ČMI - možná, že tuto informaci využijete. Jejich identifikaci a kontakty najdete na webu ČMI.

 

ODPOVÍDÁ: RNDr. Pavel Klenovský, Český metrologický institut, Brno

Komentář k výše uvedeným otázkám a odpovědím - využití neakreditovaných kalibračních laboratoří v rámci ISO/TS 16949.

Požadavek v ISO/TS na využití externích laboratoří zní, že kalibraci musí poskytnout akreditovaná kalibrační laboratoř, nikoliv že každá takto provedená kalibrace musí být akreditovaná.
To znamená, že v obou případech může ČMI bez problémů tuto kalibraci poskytnout.
Ač se to zdá podivné, je vysvětlení jednoduché:
každý subjekt má jen jeden systém řízení, takže pokud se jedná o akreditovanou laboratoř, lze důvodně předpokládat, že pod tímto systémem budou i neakreditované kalibrace.

Pomíjím dále fakt, že tady není vůbec zmíněna existence ujednání CIPM MRA, která je u NMI alternativním způsobem, jak prokázat technickou způsobilost - např. firma Boeing si takto nechává provádět kalibrace odporů v METAS Švýcarsko. Shodou okolností to tady není ve hře, protože naše CMC na radiační pyrometry nejsou ani akreditovány, ani dnes nejsou pod CIPM MRA - proces jejich registrace pod CIPM MRA se teprve nyní rozběhl. To však není pro kalibrace v automobilovém průmyslu nijak na závadu, jak uvedeno výše. Pro úplnost uvádím, že naše CMC pro etalony kruhovitosti budou pod akreditací do konce roku 2011.
 


 

 

 


 


Kvalita a Geometrické specifikace produktů  ISSN 1801-5352  

Pokud máte zájem o výměnu informaci, zkušeností nebo o spolupráci s naší redakcí, kontaktujte nás na gps@fme.vutbr.cz

Redakce    Autorská práva    Podmínky zveřejnění příspěvku   Copyright © 2005 Vysoké učení technické v Brně


 

optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 dpi a střední velikost písma

 Aktualizováno: říjen, 2010

 

webamatér: Lepus