Kvalita a Geometrické specifikace produktů

                   

Internetový časopis v oboru měření délek, geometrických veličin a struktury povrchu

INFORMACE ZKUŠENOSTI PARTNERSTVÍ  pro  ROZVOJ ZLEPŠOVÁNÍ ÚSPĚCH


Editorial 

Hlavní stránka

Archiv

Školy

Instituce

NOVÉ

Dotazy a názory


Partneři

Měrové a školicí středisko Carl Zeiss

>>

 při FS ČVUT v Praze

 

Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů

Logo_MZDS_20-0-90

 


 

Anketa


 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkk

ARCHIV ČASOPISU:

červen a červenec 2007

 

 

články a prezentace ze semináře Metrologie měřidel délky uskutečněného v září 2008

 

● ● ●

Skopal, M. J.: Úvodní slovo k semináři
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů.

 

● ● ●

Osanna, P. H.: Geometrische Produkt-Spezifikation und -Verifikation „GPS“ und Messunsicherheit nach „GUM“ als Basis der modernen Metrologie im modernen Produktions-Betrieb. Vienna University of Technology. (Geometrická specifikace a verifikace – ověřování produktů „GPS“ a nejistota měření podle „GUM“ jako základ moderní metrologie v moderním výrobním podniku. Technická universita Vídeň.)

přednáška 1

přednáška 2

 

● ● ●

Vlková, V.; Pešička, L.; Skopal, J.: Úvod do problematiky GPS. Český normalizační institut.

 

● ● ● 

Fiala, A.: Návaznost měřidel. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

 

● ● ●

Skopal, M. J.: Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů.

(Snímací systémy, jejich kalibrace a vliv na přesnost výsledku měření – informace.)
 

● ● ●

Zelený, V.: Nové směry ve vývoji velmi přesných souřadnicových měřicích strojů. Český metrologický institut – pracoviště Praha, V botanice 4.

 

● ● ● 

Pospíšil, M.: Co přináší nové vydání slovníku VIM 3. Český metrologický institut.
 

● ● ●

Kolek, L.: Frekventované neshody v metrologii, zjišťované certifikačním orgánem CERTLINE.
CERTLINE, s.r.o.

 

● ● ●

Klůcová, A.: Požadavky certifikace. NQA CZ s.r.o.

 

● ● ●

Palán, J.: Zajištění požadavků metrologické konfirmace dle normy ČSN EN ISO 10012 systémem Palstat CAQ a jeho využití v kalibrační laboratoři v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. PALSTAT s.r.o. - přednáška na stažení na www.jakost.cz

 

● ● ●

Mokroš, J.: Současné možnosti v oblasti metrologie rovinného úhlu a úchylek tvaru. SMÚ Bratislava.

prezentace

článek

 

● ● ●

Duchoň, V.: Laboratoř délky na ČMI OI Brno. Český metrologický institut.

 

● ● ●

Brezina, I.: Poznámky k nové metrologické terminologii. Externí auditor systémů kvality.

 

partnerem tohoto čísla je IMECO TH s.r.o.


 

● ● ●

Úvod semináře GPS - koncepce GPS

Skopal, M. FSI VUT v Brně

Úvodní informace ze semináře GPS – VUT V Brně, konaného 30. května 2007 ...

>>     (česky, PDF, 992 kB)

 

● ● ●

Prostorové měření a hodnocení textury povrchu přístroji Taylor Hobson Ltd.

Novák, Z. IMECO TH s.r.o., Brno

Prostorové měření a hodnocení profilu povrchu přináší velmi cenné a prakticky využitelné informace o vztazích mezi geometrickou charakteristikou povrchu a jeho funkčními vlastnostmi. 3D charakteristika povrchu otevírá nové možnosti pro komplexní hodnocení textury povrchu ...

>>     (česky, PDF, 221 kB)

 

● ● ●

Talysurf CLI 3D metrologické systémy Taylor Hobson Ltd.

Hladík; Novák, Z. IMECO TH s.r.o., Brno

Specializovaný systém 3D analýz, výkonný intuitivní propojovací software, snadné seřízení a kalibrace přístroje, zpracovává datové soubory měření 3D nebo 2D ...

>>     (česky, PDF, 443 kB)

 

● ● ●

Talymap Twist - soubor programů 3D analýz

Hladík; Novák, Z. IMECO TH s.r.o., Brno

Příprava analýzy Twist, jednoduchý dialog při volbě: předběžný filtr – použití pro vyřazení velkých vlnových délek, při hledání dominantní vlnové délky, standardní filtr – Gaussův filtr cut-off je použit, když nebyla nalezena dominantní vlnová délka ...

>>     (česky, PDF, 2,1 MB)

 

● ● ●

Představení měřícího přístroje Talyrond 365

Hladík; Novák, Z. IMECO TH s.r.o., Brno

TR365 je výsledkem více než 50 let vývoje a zkušeností z měření kruhovitosti, soustředěných do jednoho přístroje. Všechny základní uzly TR 365 – rameno, sloup i vřeteno jsou velmi přesně vyrobeny a spolu s korekčními funkcemi inovovaného software zajišťují bezkonkurenční přesnost přímosti a kruhovitosti ...

>>     (česky, PDF, 1,2 MB)

 

● ● ●

Současný stav v oblasti návaznosti souřadnicových měřicích strojů v systémech kvality

Tykal, M. TNK 7

Zkoušení CMM, typy zkoušek, podmínky, prostředky, postup, specifikace ISO a spousta dalších informací ...

>>     (česky, PDF, 449 kB)

 

● ● ●

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky

Skopal, M. FSI VUT v Brně

Obecné systémové schéma řízení kvality (jakosti), nadnárodní subjekty (ISO, CEN, EU, ILAC, EA, ...), národní akreditační orgány (v ČR je to ČIA), akreditované subjekty, zkušební a kalibrační laboratoře, certifikační orgány, ...

>>     (česky, PDF, 305 kB)

 

 

duben a květen 2007

partnerem tohoto čísla je FSI VUT v Brně


● ● ●

PRODUKTIONSMESSTECHNIK UND QUALITÄTSMANAGEMENT - MESSUNG DER QUALITÄT - QUALITÄT DER MESSUNG

Osanna, P. H., Durakbasa, M. N., L. Kräuter, TU Wien.
Die Forschung auf dem Gebiet der Messtechnik bildet einen wesentlichen Teil des Fundamentes der modernen Weltwirtschaft. Umsätze in der Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro hängen weltweit direkt von der Messtechnik und von Messgeräten ab. ...

>>     (německy, PDF, 1,2 MB)

 

 

● ● ●

Talymap Twist - Soubor programů 3D analýz Twist

Klein, F.; Novák, Z. IMECO TH s.r.o.
Analýzy Twist jsou určeny pro hodnocení celé řady profilů povrchu. Posuzování stop na povrchu, vzniklých při jeho dokončování, je důležité především tam kde tento povrch je částí těsnícího spoje ...

>>     verze I  (česky, PDF, 3,0 MB)

>>     verze II (česky, PDF, 3,7 MB)

 

 

● ● ●

Metrotomografie jako nový nástroj zajišťování jakosti ve výrobě

Knap, P.  Carl Zeiss spol. s r.o.

Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně dynamicky se rozvíjející oblasti, kterou je využití počítačové tomografie v průmyslové výrobě. Tato oblast byla zahrnuta do výrobního portfolia společnosti i přes značné finanční nároky s tím spojené. ...

>>     (česky, PDF, 812 kB)

 

 

● ● ●

Multisenzorová měřicí technika

Kracík, P. FRT GmbH

Multisenzorová měřicí technika pro automobilový průmysl - prezentace obsahuje základní informace o možnostech použití ...

>>     verze I  (česky, PDF, 3,3 MB)

>>     verze II (česky, PDF, 6,0 MB)

 

 

● ● ●

Multisenzorový měřicí přístroj Werth Scope-Check® MB

Nevařil, L. PRIMA BILAVČÍK s.r.o.

Měřicí přístroj Werth SCOPE-CHECK® MB je produktem německé firmy Werth Messtechnik GmbH, která je leaderem v oboru multisenzorových souřadnicových měřicích přístrojů, s dlouholetou tradicí v tomto oboru ...
>>     (česky, PDF, 376 kB)

 

 

● ● ●

Spolehlivé výsledky měření v každém ročním období

Nevařil, L. PRIMA BILAVČÍK s.r.o.

Dotykové měřící stroje a měřící stroje s více senzory (multisenzorové) se již dnes nepoužívají výhradně ve zkušební laboratoři, ale ve vzrůstající míře i přímo ve výrobě. To znamená měření při teplotách, které se silně liší od referenční teploty 200C. Chyby měření, které vyplývají z tohoto rozdílu teplot, se často podceňují, zůstávají nezohledněny a zkreslují tím výsledky měření ...
>>     (česky, PDF, 883 kB)

 

 

● ● ● JOB ● ● ●

Speciální nabídka pracovních příležitostí pro servisní techniky a aplikační inženýry v Anglii

Skopal, M. FSI VUT v Brně

Hledají se servisní technici pro montáž, instalace a údržbu firemních výrobků, zejména souřadnicových měřicích strojů. ...

>>     nabídka  (česky, PDF, 60 kB)

>>     nabídka  (anglicky, PDF, 65 kB)

říjen 2006

partnerem tohoto čísla je ČNI


● ● ●

Technické normy zavedené do soustavy ČSN vypracované ISO/TC 213 a CEN/TC 290

Skopal, J.  Český normalizační ústav

Článek obsahuje rozsáhlý seznam norem z oblasti GPS. ...

>>     část I  (česky, PDF, 201 kB)

>>     část II (česky, PDF, 190 kB)

 

● ● ●

Indukční měřicí systémy pro obráběcí stroje

Stuchlík, H. DaNa Travel s.r.o.

Firma AMO GmbH uvedla na trh novou řadu systému AMOSIN pro měření polohy lineárních a rotačních os. Tyto systémy vykazují vysokou přesnost, odolnost a dynamiku. Jsou vhodné pro všechny druhy obráběcích strojů včetne strojů s přímými pohony.
>>     článek (česky, PDF, 248 kB)

 

 

SPECIÁL MSV BRNO červenec, srpen, září 2006

partnerem tohoto čísla je FSI VUT v Brně


● ● ●

Pozvánka na veletrh

Fiala, T. METROLOGY s.r.o., Brno

Vážení přátelé, firma Metrology s.r.o. si Vás dovoluje pozvat ve dnech 18. - 22.9.2006 na 48. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Naši expozici najdete v pavilonu A2 - stánek č. 4. Srdečně zve kolektiv firmy Metrology. ...

>>     pozvánka (česky, PDF, 223 kB)

>>     titulní strana nového katalogu měřidel (česky, PDF, 251 kB)

 

● ● ●

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem

Novák, Z. IMECO TH s.r.o., Brno

Firma Taylor Hobson přichází na trh s novou řadou kruhoměrů Talyrond 365, které svými vlastnostmi umožňují vyhodnocovat jak kruhovitost, tak strukturu povrchu. …

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na náš stánek, kde bude možné se s tímto přístrojem seznámit. Stánek č. 02 na volné ploše C3 mezi pavilony C a E.
>>     článek (česky, PDF, 452 kB)

>>     pozvánka (česky, PDF, 159 kB)

 

● ● ●

Pozvánka na veletrh

Minařík, M. PRIMA BILAVČÍK s.r.o.

Zveme Vás shlédnout a seznámit se s možností jedinečné analýzy drsnosti a kontury získané z jednoho měřicího úkolu naším přístrojem SURFCOM 2000 SD-13 a taktéž na předvedení přístroje RONDCOM s novou stavbou měřicí hlavy pro jednodušší operativnost při měření kruhovitosti a dalších souvisejících veličin. V naší expozici č. 8 v pavilonu A2 na MSV v Brně. ...
>>     (česky, PDF, 154 kB)

 

● ● ●

Pozvánka na Mezinárodní strojírenský veletrh

Skopal, M. Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů

Vážení přátelé, potřebujete řešit problematiku řízení kvality měřidel v oboru geometrických požadavků na výrobky a jejich návaznost na jednotku délky? Navštivte pavilon "V", stánek 090A, kde vystavuje anglická firma Eley Metrology Ltd. Tato firma dodává širokou paletu přesných měřidel oboru délka od souřadnicových měřicích strojů až po nastavovací přípravky, metrologický software, jakož i zajišťuje akreditované metrologické služby v oboru délka.
Na stánku je možno projednat problematiku, související s aplikací norem "GPS" v systému řízení kvality podle norem řady ISO 9000 a další Vaše specifické požadavky na měřidla a jejich kvalitu v tuzemském výrobním prostředí. ...

>>     (česky, PDF, 441 kB)

 

● ● ●

Magnetické rotační snímače polohy s vysokým rozlišením

Vlček, J. Renishaw s.r.o.

Nová řada 10, 11 a 12-bitových bezkontaktních snímačů polohy Renishaw RM přináší vysokou spolehlivost i odolnost spolu s bezúdržbovým provozem a snadnou montáží. Řada magnetických snímačů Renishaw RM je díky své inovativní konstrukci vhodnou volbou pro celou řadu aplikací. ...

>>     (česky, PDF, 211 kB)

 

● ● ●

Nástroje pro diagnostiku obráběcích strojů

Vlček, J. Renishaw s.r.o.

Zvyšování produktivity obrábění úzce souvisí se zabezpečením stability parametrů obráběcích strojů. Pracovníci údržby a servisních firem jsou pod stálým tlakem na zajištění bezporuchového chodu strojů a zároveň na maximální zkrácení servisních i preventivních odstávek. ...
>>     (česky, PDF, 153 kB)

 

● ● ●

Pozvánka na MSV Brno

Vlček, J. Renishaw s.r.o.

Navštivte Renishaw na MSV Brno, 18.-22. září 2006

Nabízíme vám příležitost získat bezplatnou vstupenku na MSV Brno 2006.  Ušetříte peníze. Kupón je platný pro libovolný den v průběhu MSV Brno. Zaregistrujte se na www.renishaw.info/msvbrno

 

● ● ●

METROTOM firmy Carl Zeiss: Zajišťování kvality uvnitř součástí

Vilkner, J. Carl Zeiss spol. s r.o.

Rentgenové záření ukáže a změří to, co konvenční 3D měřicí technice zůstává skryté. Pod ochrannou známkou METROTOM nabízí Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Oberkochen, výkonný počítačový tomograf pro zajišťování kvality v průmyslu. ...
Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 18. 22.09.2006. Najdete nás v hale C / stánek č. 51.

>>     (česky, PDF, 106 kB)

>>     (prospekt přístroje METROTOM německy, PDF, 127 kB)

 

● ● ●

Co nového představí firma Mitutoyo

Zahálka, P. Mitutoyo Česko s.r.o.

Vážení přátelé, další rok rychle utekl a jsme v posledních přípravách na letošní MSV v Brně, který bude v termínu 18.- 22.9.2006. Samozřejmě, že tradičně se zúčastníme, ač náklady pro vystavovatele díky monopolu pořadatele tohoto veletrhu rok od roku neustále výrazně nad mez inflace rostou. Letos nás naleznete v pavilonu A2 číslo stánku 54. ...
>> Pozvánka (česky, PDF, 112 kB)

>> Contracer (česky, PDF, 1 038 kB)

>> Drsnoměry (česky, PDF, 1 245 kB)

>> Formtracer (česky, PDF, 1 908 kB)

>> Souřadnicové měřicí stroje (česky, PDF, 3 868 kB)

 

● ● ●

Několik námětů k zamyšlení pro praktické měření na souřadnicových měřicích strojích

Zachoval, D., Zachoval, L.  ZL - SERVIS s.r.o.

Praxe měření na souřadnicových měřicích strojích ukazuje na řadu problémů, které při měření vznikají, a které se nutně projevují v nesprávných výsledcích měření. Protože měření využívá matematický aparát, nelze při něm obcházet zásadní poučky a pravidla, které(á) matematický výpočet obsahuje. ...
>>     (česky, PDF, 3300 kB)

 

 

červen 2006

partnerem tohoto čísla je FSI VUT v Brně


● ● ●

META-QUALITY DEPLOYMENT METHOD

Blecha, P. VUT v Brně.

Successful development of products requires strict orientation towards the requirements of customers and application of system and process approach in the preventive quality assurance. For successful development of a new product it is nowadays possible to use the preventive quality assurance method Meta-Quality Deployment (MQD), which deals with quality assurance during all phases of product’s life cycle....

>>     (anglicky, PDF, 129 kB)

 

● ● ●

Obráběcí stroje na EMO Hannover 2005 - Úvodní slovo

Houša, J. VCSVTT

Obráběcí stroje mají mimořádný význam pro společnost. Bez využití obráběcích strojů a technologií obrábění by tento krásný letoun nebylo možné vyrobit! Specifičnost oboru potvrzuje skutečnost, že na obráběcích strojích se vyrábí také obráběcí stroje. Tuto vlastnost však jiné obory nemají. Zájemci o sborník mohou kontaktovat paní Petru Bilasovou na e-mailu: p.bilasova@rcmt.cvut.cz
>>     (česky, PDF, 154 kB)

 

● ● ●

Process management jako nástroj moderního řízení

Kotek, L. VUT v Brně.

Procesní řízení se dnes řadí mezi klíčové nástroje moderního managementu. Přesto však mnoho podniků má s implementací tohoto konceptu problémy. Článek přináší shrnující informace o procesním řízení. ...

>>     (česky, PDF, 275 kB)

 

● ● ●

Metrologie povrchu

Tykal, M. TNK 7

Geometrický stav povrchu 3D těles má rozhodující vliv při jeho funkci. Nároky na přesnost geometrie jednotlivých ploch, které jsou v kontaktu s plochami ostatních součástí, se kterými spolupracují v daném systému, jsou velmi vysoké ...

>>     (česky, PDF, 196 kB)

 

 

květen 2006

partnerem tohoto čísla je společnost Renishaw, s.r.o.


● ● ●

Požadavky na řízení údajů v laboratoři pomocí výpočetní techniky

Matušů, M. ČIA

Politika ČIA v oblasti požadavků na validace, verifikace a péče o softwarové a hardwarové vybavení u akreditovaných laboratoří vychází z vlastního textu normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, ....

>>     (česky, PDF, 213 kB)

 

● ● ●

PRODUKTIONSMESSTECHNIK VOM BLICKPUNKT DER INTERNATIONALEN QUALITÄTSMANAGEMENTNORMEN EN/ISO 9000:2000 AUS GESEHEN

Osanna, P. H., Durakbasa, M. N. TU Wien.
Gegenwärtig lässt sich international die Entwicklung zur beständig steigenden Bedeutung der Messtechnik und insbesondere der Produktionsmesstechnik beobachten. Die Messtechnik liefert die Basis dafür, dass Produkte entsprechend den Anforderungen der internationalen Normen für das Qualitätsmanagement ...

>>     (německy, PDF, 302 kB)

 

● ● ●

Dokumentace integrovaného systému řízení a "PUBLIC CONTROL“

Puskeilerová, L. VUT v Brně.

Integrované systémy řízení představují současný módní trend. Automatickým požadavkem integrovaných systémů řízení je i integrovaná dokumentace. Má integrovaná dokumentace dostatečnou přidanou hodnotu ...

>>     (česky, PDF, 129 kB)

 

● ● ●

Renishaw univerzální řídicí systém pro souřadnicové měřicí stroje

Pustějovský, R. Renishaw s.r.o.

Souřadnicové měřicí stroje (CMM) mají dlouhou životnost (i 20 let není ničím neobvyklým) a jejich relativní pokles výkonnosti bývá často přehlížen. Výhody moderních měřicích metod a možnosti softwaru (programování offline s použitím importovaných CAD modelů, skenování atd.) mohou nabídnout výrazné úspory ...

>>     (česky, PDF, 329 kB)

 

 

duben 2006

partnerem tohoto čísla je společnost Palstat s.r.o.


● ● ●

Stabilita úchylek rovinnosti příměrných desek a její vliv na výsledky měření

Mokroš, J.  SMÚ Bratislava

Příměrné desky se většinou považují za stabilní realizaci pracovní roviny, úchylky které by měly být dány jen kvalitou jejího zhotovení, popřípadě dostatečně stabilním uložením desky na jejích projektovaných oporných bodech. ....

>>     (česky, PDF, 338 kB)

 

● ● ●

Technické novinky od MESING spol. s r.o. - Zakázková měřidla MESING

Ošlejšek, L. MESING spol. s r.o.

Mesing spol. s r.o. je česká firma zaměřená především na vývoj, konstrukci, výrobu a instalaci zakázkové délkové měřicí techniky. Hlavními uživateli jsou automobilový, ložiskový a elektrotechnický průmysl ...

>>     (česky, PDF, 1 441 kB)

 

● ● ●

Analýza systému měření MSA

Palán, J.  Palstat s.r.o.

Požadavek: Analýza systému měření (požadavek ISO/TS 16949 7.6.1) Musí se provádět statistické studie, aby se analyzovala variabilita ve výsledcích každého typu systému měřícího a zkušebního zařízení. Tento požadavek musí platit ....

>>     (česky, PDF, 574 kB)

 

● ● ●

Analýza systému měření VDA5/MSA

Palán, J.  Palstat s.r.o.

Výklad požadavků normy ISO 10012 vydání 2003 Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení z pohledu analýzy měřícího systému a jeho hodnocení dle metodik VDA 5, QS 9000 - MSA ....

>>     (česky, PDF, 734 kB)

 

● ● ●

Zkoušení přesnosti souřadnicových měřicích strojů z pohledu praxe

Zachoval, L. ZL - SERVIS s.r.o.

Tímto příspěvkem bych rád ukázal na okruh problémů, které provázejí používání souřadnicových měřicích strojů (dále jen CMM) v praktickém životě. Příspěvek by mohl dát podnět k zamyšlení a případné diskusi na dané téma. Soustředím se na jednu specifickou oblast, kterou ....

>>     (česky, PDF, 103 kB)

 

 

SPECIÁL únor a březen 2006

partnerem tohoto čísla je společnost Mitutoyo Česko s.r.o.


● ● ●

Model excelence EFQM a využití sebehodnocení v rámci středně velkého podniku

Berková, A. Universita Tomáše Bati ve Zlíně
Příspěvek pojednává o možnostech využití Modelu Excelence EFQM u výrobce zdravotnických prostředků Mölnlycke Health Care, závod Karviná. Jedná se zejména o aplikaci metody sebehodnocení jako prostředku k odhalení silných stránek a především příležitostí ke zlepšení.
   

>>     (česky, PDF, 327 kB)

 

● ● ●

Rozbor stavu zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v činnosti soudního znalce

Kacer, J. FSI VUT v Brně
V Evropské unii se metrologie člení do tří kategorií s různým stupněm složitosti, oblasti užití a přesnosti:

1. Fundamentální metrologie se zabývá organizací a vývojem etalonů a jejich uchováváním (nejvyšší úroveň)....                   

>>     (česky, PDF, 166 kB)

 

● ● ●

Přístupy k modelování procesů v systému managementu kvality

Nosek, A. FSI VUT v Brně

Pojem proces představuje posloupnost a/nebo souslednost činností, logicky uspořádaných, jejichž výstup má užitek pro zákazníka....          

>>     (česky, PDF, 207 kB)

 

● ● ●

Osobní ochranné prostředky v EU

Pročková, D., Štěpánková, M. FSI VUT v Brně

Osobní ochranné prostředky v Evropské Unii, legislativa ČR a EU, kategorizace osobních ochranných prostředků a prokazování shody....                   

>>     (česky, PDF, 179 kB)

 

● ● ●

Jakostní prostředí pro zaměstnance

Raudenská, L. FSI VUT v Brně

Proč je důležité v jakém prostředí zaměstnanec pracuje? Do jaké míry to může ovlivnit kvalitu jeho práce? Do jaké míry jeho výkonnost? Podá zaměstnanec ve stresu lepší kvalitativní a kvantitativní výkony? Na tyto a ještě na mnohé další otázky ...                  

>>     (česky, PDF, 107 kB)

 

● ● ●

Prokazování shody měřidla se stanovenými mezemi MPE

Štěpánková, M., Pročková, D. FSI VUT v Brně

Při prokazování shody měřidla se stanovenými mezemi největší dovolené chyby (MPE) se můžeme dostat do situace, kdy naměřený výsledek leží v těsné blízkosti největší dovolené chyby měřidla (MPE). V takovémto případě není rozhodnutí o shodě zcela jednoznačné, jelikož výsledek je ovlivněn nejistotou měření ...                 

>>     (česky, PDF, 208 kB)

 

● ● ●

Technické novinky od Mitutoyo Česko s.r.o.

Zahálka, P. Mitutoyo Česko s.r.o.

Srovnávací měření – důležitý nástroj kontroly dodavatelů měřící techniky. Od června 2003 do července 2004 provedl renomovaný německý institut PTB srovnávací měření dvou normálů (zkušebních těles) ...    

>>     (česky, PDF, 181 kB)

>>     (celý článek v němčině na stránce >>)

 

● ● ●

Technické novinky od Renishaw s.r.o.

Pustějovský, R. Renishaw s.r.o.

Renscan5™ je souhrnné označení společnosti Renishaw pro pětiosé skenovací produkty. Tato technologie je k dispozici pouze při použití s univerzálním řídicím systémem pro souřadnicové měřicí stroje Renishaw UCC2 a tvoří základ budoucích vysokorychlostních skenovacích produktů Renishaw. ...

>>     (česky, PDF, 223 kB)

 

 

leden 2006


● ● ●

Výrobní měřicí technika z pohledu mezinárodní normalizace

Durakbasa, M. N. TU Wien.

V současné době může být z mezinárodního hlediska vývoj a význam měřicí techniky a obzvláště výrobní měřicí techniky hodnocen jako trvale stoupající. Měřicí technika dodává základnu pro to, aby byly zhotovovány produkty, odpovídající mezinárodním požadavkům kvality – normám ISO 9000:2000 neboť při použití automatizační techniky může být proces optimalizován, obsluha přístrojů a zařízení může být bez závad ...    

>>     (originál německy, PDF, 495 kB)                        

>>     (neautorizovaný překlad do češtiny, PDF, 476 kB)

 

● ● ●

Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Matušů, M. ČIA

První vydání normy ČSN EN ISO/IEC 17025 z roku 2001 (v ISO vydána v roce 1999 a v CEN v roce 2000) obsahovalo všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splnit, pokud chtějí prokázat, že provozují systém managementu, jsou odborně způsobilé a schopné poskytovat technicky platné výsledky....                   

>>     (česky, PDF, 478 kB)

 

● ● ●

Kontrola přesnosti mobilních optických a taktilních CMM

Plath, H.H.  iTi-GmbH.

Ukázka průmyslově vyzkoušených postupů. Příklady mobilních optických a taktilních souřadnicových měřicích strojů. Zkoušení CMM s volnými v prostoru manuálně vedenými tuhými snímači...  

>>     (originál německy, PDF, 662 kB)                         

>>     (neautorizovaný překlad do češtiny, PDF, 571 kB)

 

● ● ●

Technické novinky od PRIMA Bilavčík, s.r.o.

Kadlčík, R. PRIMA Bilavčík s.r.o.

Dimenzionální měření. Nastupuje Nová Éra. Nová technologie výpočtové tomografie s multisenzorovou metrologií pro nedestruktivní přesné a kompletní měření součástí ...    

>>     (česky, PDF, 481 kB)

 

● ● ●

Technické novinky od Renishaw s.r.o.

Pustějovský, R. Renishaw s.r.o.

Představení technologie Renscan5™ předznamenává vývoj celého sortimentu zcela nových pětiosých skenovacích produktů schopných vyvinout měřicí rychlost až 500 mm/sekundu ...

>>     (česky, PDF, 98 kB)

 

● ● ●

Technické novinky od Mitutoyo Česko s.r.o.

Zahálka, P. Mitutoyo Česko s.r.o.

Významná novinka v oblasti kombinace bezdotykového a dotykového měření. Ultrazvuková vysoce přesná mikrosonda Ultrasonic Micro and Accurate Probe UMAP Vision System ...    

>>     (česky, PDF, 253 kB)

prosinec 2005

● ● ●

Integrita povrchu a její význam pro posouzení vhodnosti dané plochy pro její funkci
Bumbálek, B. FSI VUT v Brně.
Současné trendy v rozvoji výrobních systémů se dají charakterizovat snahou o zvyšování pružnosti výrobních procesů, která se dá uplatnit ve všech typech výroby. Tento trend se dá vypozorovat nejen u jednodušších obráběcích strojů, ale i u složitých obráběcích center. Realizace těchto cílů je ve využívání moderních řídicích prvků, kterými lze řídit nejen vzájemně polohy, dráhy, rychlosti pohybu nástroje a obrobku, ale i automatickou výměnu nástrojů, manipulaci s obrobky i jejich kontrolu po skončení daných operací. ...

>>     (česky, PDF, 389 kB)

● ● ●

Monitorování a řízení procesů

Fiala, A. FSI VUT v Brně.
Monitorování znamená soustavné sledování a vyhodnocování. Z kontextu použití tohoto termínu v normě EN ISO 9001:2000 vyplývá, že monitorováním se rozumí soubor činností zaměřených na získávání informací důležitých pro řízení. Systém řízení obvykle znázorňujeme následujícím schématem ...

>>    (česky, PDF, 616 kB)

● ● ●

Přehled současného stavu norem a normativních dokumentů z oblasti posuzování shody
Ludvík, V. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Nejprve stručné vysvětlení vztahu normalizace a oblasti posuzování shody, které lze provést zejména na příkladu International Standardization Organization (Mezinárodní normalizační organizace – dále jen ISO), protože jde především o význam posuzování shody s pohledu mezinárodního. Skutečně začít je však třeba stručným výkladem pojmů „posuzování shody“ a „orgán posuzující shodu“ ...

>>      (česky, PDF, 119 kB)

● ● ●

Technické novinky od Renishaw - Flexibilní konzistentní měření u dodavatele dílů Porsche

Sláma, J. Renishaw s.r.o.
Tower Malacky je slovenskou dceřinou společností americké firmy Tower. Jedná se o čelního dodavatele výlisků pro prestižní výrobce motorových vozidel v Evropě, jakými jsou například Porsche a Volkswagen. Přesné souřadnicové měřicí stroje jsou v tomto podniku základem přísných programů ...  

>>    (česky, PDF, 239 kB)

 

listopad 2005

● ● ●

Drsnost - trendy a metody.

Moltaš, I.  EMS CZ s.r.o.

Společný vliv drsnosti a vlnitosti ovlivňuje funkční vlastnosti povrchu. Dříve: Části povrchové struktury drsnost, vlnitost Neexistuje žádné optimální rozhraní (filtr) mezi jednotlivými předvolenými vlnovými délkami. Zvlášť zjišťování vlnitosti je z velké míry náhodný jev ...

>>  (česky, PDF, 494 kB) 

● ● ●

Měření nanodrsnosti pomocí optických metod a mikroskopie atomové síly.

Ohlídal, I.  MU v Brně.

V příspěvku jsou popsány hlavní metody umožňující provést analýzu povrchové drsnosti vykazující nanometrický charakter, tj. vykazující alespoň výšky nerovností v nanometrických hodnotách. Presentované metody budou rozděleny do dvou základních skupin...

>>    (česky, PDF, 423 kB)

● ● ●

Optické metody hodnocení struktury povrchu v mikrometrové oblasti.

Ohlídal, M. VUT v Brně.

V příspěvku jsou prezentovány základy vybraných metod kohereční optiky, které lze použít k určování základních charakteristik textury povrchů generovaných strojírenskými technologiemi ...

>>   (česky, PDF, 1,7 MB)

 

 

říjen 2005


● ● ●

Tykal M.: Normalizace struktury povrchu, současný stav a trendy vývoje. VUT v Brně. 

Příspěvek obsahuje stručnou rekapitulaci normalizovaných způsobů hodnocení a měření struktury povrchu založených na profilu získaném řezem nerovností (2D) a modernějším způsobem (3D), založeným na hodnocení a měření nerovností na ploše. Aplikace metody 3D ...  >>

● ● ●

Štěpánková, M.: Stanovení nejistot výsledků zkoušky přesnosti/kalibrace vodorovných a svislých lineárních délkoměrů. VUT v Brně.  

V dnešní době samotný výsledek bez udání nejistoty je již zcela bezcenný. Měřením reprezentativního vzorku téže veličiny, třebaže za podmínek opakovatelnosti, získáme totiž pokaždé různé hodnoty. Tuto „různorodost“ mají na svědomí tzv. zdroje nejistoty, které proces měření ovlivňují ... >>

 

● ● ●

Puskeilerová, L.: Monitorování a měření v integrovaných systémech řízení. VUT v Brně.  

Se zaváděním integrovaných systémů řízení se rozšiřují i požadavky na monitorování a měření v podnicích. Povinnosti metrologů jsou v podnicích známé. Stejně tak jsou známá "povinná" monitorování a měření z hlediska jakosti. V oblasti environmentálního nebo bezpečnostního managementu ... >>

● ● ●

Pročková, D.: Postupy ke kalibraci výškoměrů v relaci s návrhem mezinárodní normy GPS.                VUT v Brně.  

Příspěvek představuje návrh mezinárodní normy ISO 13225-2 Geometrické specifikace produktu (GPS) pro rozměrové měřící přístroje, konkrétně výškoměr – návrh a metrologické požadavky. Je nastíněn postup kalibrace výškoměru s vysvětlením jednotlivých kroků v praxi.   >>

září 2005


● ● ●

Fiala, A.: Optimalizace systému managementu jakosti z hlediska metrologie.  FSI VUT v Brně.  

Současné nároky na jakost řady výrobků nutí k provádění různě složitých měření, zkoušení nebo pozorování. Pod tlakem silných odběratelů se shromažďují rozsáhlé soubory dat, pořizují se různé měřicí přístroje a zařízení ...  >>

● ● ●

Bumbálek, L.; Bumbálek, B.: Pokrokové trendy v hodnocení textury povrchu. VUT v Brně.

Současné poznatky a pokrokové trendy v metrologii a zařízeních používaných při  hodnoceni povrchu a povrchové vrstvy obvykle zvažují, jak měřeni textury povrchu, tak i jeho fyzikální vlastnosti. Pokrokové metody hodnoceni drsnosti povrchu ...  >>

 

● ● ●

Pernikář, J.: Hodnocení způsobilosti kontrolních prostředků. VUT v Brně.

Zatímco měřicí prostředky slouží ke zjišťování neznámé hodnoty měřené veličiny, pomocí kontrolních prostředků se rozhoduje, zda existuje shoda, nebo neshoda se specifikovanými podmínkami ... >>

 

srpen 2005


● ● ●

Tykal M.: Normalizace struktury povrchu, současný stav a trendy vývoje. VUT v Brně.

Příspěvek obsahuje stručnou rekapitulaci normalizovaných způsobů hodnocení a měření struktury povrchu založených na profilu získaném řezem nerovností (2D) a modernějším způsobem (3D), založeným na hodnocení a měření nerovností na ploše ... >>

 

● ● ●

Skopal, M. J.:  Zkoušky a hodnocení přesnosti starších jedno a víceosých délkoměrů podle nových kritérií. VUT v Brně.  

Od roku 2000 byla průběžně vydána řada mezinárodních norem ISO 10360-x Geometrical Product Specifications (GPS) – Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM), která rozšiřuje a/nebo nahrazuje použití dřívějších národních norem a směrnic ... >>

 

Konference Kvalita a GPS 2005   >> anotace příspěvků >>

 

Tykal M.: Normalizace struktury povrchu, současný stav a trendy vývoje. VUT v Brně.  >>

Štěpánková, M.: Stanovení nejistot výsledků zkoušky přesnosti/kalibrace vodorovných a svislých lineárních délkoměrů. VUT v Brně.   >>

Skopal, M. J.:  Zkoušky a hodnocení přesnosti starších jedno a víceosých délkoměrů podle nových kritérií. VUT v Brně.    >>

Puskeilerová, L.: Monitorování a měření v integrovaných systémech řízení. VUT v Brně.   >>

Pročková, D.: Postupy ke kalibraci výškoměrů v relaci s návrhem mezinárodní normy GPS.                VUT v Brně.   >>

Fiala, A.: Optimalizace systému managementu jakosti z hlediska metrologie.  FSI VUT v Brně.   >>

 


Kvalita a Geometrické specifikace produktů  ISSN 1801-5352  

Pokud máte zájem o výměnu informaci, zkušeností nebo o spolupráci s naší redakcí, kontaktujte nás na gps@fme.vutbr.cz

Redakce    Autorská práva    Podmínky zveřejnění příspěvku   Copyright © 2005 Vysoké učení technické v Brně


 

optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 dpi a střední velikost písma

 Aktualizováno: říjen, 2010

 

webamatér: Lepus