Kvalita a Geometrické specifikace produktů

                   

Internetový časopis v oboru měření délek, geometrických veličin a struktury povrchu

INFORMACE ZKUŠENOSTI PARTNERSTVÍ  pro  ROZVOJ ZLEPŠOVÁNÍ ÚSPĚCH


Editorial 

Hlavní stránka

Archiv

Školy

Instituce

NOVÉ

Dotazy a názory


Partneři

Měrové a školicí středisko Carl Zeiss

>>

 při FS ČVUT v Praze

 

Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů

Logo_MZDS_20-0-90

 


 

Anketa


 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkk
 

Vítáme Vás na stránkách internetového časopisu Kvalita a Geometrické Specifikace Produktů, zkráceně Kvalita a GPS.

Stránky jsou zaměřeny na problematiku geometrických požadavků na výrobky, v relaci s managementem kvality; přednostně ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Těžiště informací na těchto stránkách spočívá v příspěvcích a diskusi k materiálům pracovních skupin při technické komisi ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification (GPS), které jsou dále zpracovávány útvarem Technická normalizace UNMZ a za účasti národních Technických normalizačních komisí (TNK) do podoby českých technických norem (ČSN) ve skupině Geometrické požadavky na výrobky (GPS).

Výměna informací odborného charakteru tak realizuje kontinuální spolupráci mezi partnerskými podnikyškolami a odbornými institucemi.

Této výměně informací slouží zejména části vědecké informace, technické informace a informace studentům, které připravujeme. Prostřednictvím výměny informací usilujeme o naplnění níže uvedeného motta.

Motto:

 INFORMACE ZKUŠENOSTI PARTNERSTVÍ

ŠKOLY INSTITUCE PODNIKY

ROZVOJ ZLEPŠOVÁNÍ ÚSPĚCH

 

Časopis zaštiťuje:

 

 

 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie fakulty strojní ČVUT v Praze

ve spolupráci s Technickou normalizací UNMZ

TNK 6 - Řízení jakosti a Technická normalizační komise GPS 

a TNK 7 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS),

Časopis je určen:

 

 

Všem, kteří se podílejí na prvcích kvality produkce; tj. vývoji, konstrukci, výrobě, managementu kvality, metrologii a dalších ve strojírenství, automobilovém průmyslu a ostatních příbuzných oborech.

Základní obsah:

 

 

 

 

  • Kompatibilita systémů kvality ve strojírenství a průmyslu po vstupu do Evropské unie (Certifikace a akreditace podle řady norem ISO 9000 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005)

  • Geometrické požadavky na výrobky

  • Metrologické zajištění kvality produkce

  • Výsledky a nejistoty měření

Aktivity:

 

 

 

  • Pracovní semináře s výměnou zkušeností dodavatelů a uživatelů měřicí techniky

  • Odborné vzdělávací akce a konference

Kontakt:

 

 

 

gps@fme.vutbr.cz

 

 


Redakční rada

    doc. Ing. Alois Fiala, CSc. >> fiala@fme.vutbr.cz
    Ing. Jaroslav Skopal, CSc. >> jaroslav.skopal@cni.cz
    Ing. Libor Beránek >>

libor.beranek@fs.cvut.cz

    RNDr. Miroslav Jan Skopal >> skopal@fme.vutbr.cz
    Ing. Luboš Kotek, Ph.D. >> kotek.l@fme.vutbr.cz
    Ing. Lenka Puskeilerová >> puskeilerova@umz.fme.vutbr.cz

Pokud máte zájem o výměnu informaci, zkušeností nebo o spolupráci s naší redakcí,

kontaktujte nás na gps@fme.vutbr.cz

 


Kvalita a Geometrické specifikace produktů  ISSN 1801-5352  

Pokud máte zájem o výměnu informaci, zkušeností nebo o spolupráci s naší redakcí, kontaktujte nás na gps@fme.vutbr.cz

Redakce    Autorská práva    Podmínky zveřejnění příspěvku   Copyright © 2005 Vysoké učení technické v Brně


 

optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 dpi a střední velikost písma

 Aktualizováno: říjen, 2010

 

webamatér: Lepus